Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testová baterie

Gravitace

 

Definice gravitační síly ?

a) Přitahování (silové působení) dvou a všech těles

b) Odpuzovaní dvou těles

c) Přitahování pouze těles v pevném stavu

 

Síla gravitační síly ?

a) Nejsilnější působící síla

b) Nejslabší působící síla

c) Neurčená síla

 

Dosah gravitační síly ?

a) Nekonečný

b) Krátký

c) 10-50 km

 

Vysvětli homogenní gravitační pole

a) Gravitační pole, ve kterém je gravitační síla všude jiná (směr+síla)

b) Gravitační pole, ve kterém je gravitační síla všude stejná (směr+síla)

c) Gravitační pole, ve kterém je gravitační síla rovna 0

 

Vysvětli centrální (radiální) gravitační pole

a) Gravitační pole, ve kterém gravitační síla míří vždy do středu

b) Gravitační pole, ve kterém je gravitační síla všude stejná (směr+síla)

c) Gravitační pole, ve kterém je gravitační síla rovna 0

 

Gravitační konstanta ?

a) nelze určit

b) 10

c) 6.67 × 10−11

 

Definice gravitačního pole ?

a) Pole, kde jsou tělesa

b) Prostor kolem tělesa, kde působí gravitační síla

c) Prostor v tělese, kde působí gravitační síla

 

Vrh vodorovný ?

a) Pohyb tělesa v homogenním (stejném) gravitačním poli, kdy těleso na počátku směřuje kolmo ke směru tíhového zrychlení

b) Pohyb tělesa v centrálním gravitačním poli, kdy těleso na počátku směřuje svisle ke směru tíhového zrychlení

c) Pohyb tělesa v homogenním (stejném) gravitačním poli, kdy těleso na počátku směřuje svisle ke směru tíhového zrychlení

 

Vrh svislý ?

a) Pohyb tělesa v homogenním (stejném) gravitačním poli, kdy těleso na počátku směřuje kolmo ke směru tíhového zrychlení

b) Pohyb tělesa v centrálním gravitačním poli, kdy těleso na počátku směřuje svisle ke směru tíhového zrychlení

c) Pohyb tělesa v homogenním (stejném) gravitačním poli, kdy těleso na počátku směřuje svisle vzhůru proti směru gravitační síly

 

Afélium je pohyb tělesa kolem ...?

a) Země

b) Měsíce

c) Slunce

 

Perigeum je pohyb tělesa kolem ...?

a) Země

b) Měsíce

c) Slunce

 

Apogeum je ?

a) Nejvzdálenější bod dráhy kolem Země

b) Nejbližší bod dráhy kolem Země

c) Nejbližší bod dráhy kolem Slunce

 

Definice gravitačního zrychlení

a) Jak silně působí gravitační pole na těleso o hmotnosti (m)

b) Kde působí gravitační pole

c) Kam působí gravitační pole

 

Kde je největší gravitace ?

a) Mars

b) Země

c) Černá díra

 

Co popisují Keplerovy zákony ?

a) Pohyb planet kolem Slunce

b) Pohyb Slunce kolem planet

c) Pohyb Měsíce

 

Co popisuje 1.Keplerův zákon ?

a) Tvar trajektorií planet pohybujících se v gravitačním poli Měsíce

b) Velikost gravitační síly působící na dvě tělesa

c) Tvar trajektorií planet pohybujících se v gravitačním poli Slunce

 

Kde vzniká tíhová síla ?

a) V těžišti přitahujících se těles

b) V okolí rotujícího tělesa

c) V těžišti Země

 

2.kosmická rychlost ?

a) Kruhová

b) Úniková

c) Kruhová i úniková