Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testová baterie

 

K E L T O V É

 

 

 

Vysvětli pojem polyteismus

 a) Starověká literatura

 b) Uctívání více bohů

 c) Uctívání jednoho boha

 

Tor, bůh .... ?

 a) Nejvyšší a nejmocnější

 b) Vody a půdy

 c) Ohně a železa

 

Jakou řečí hovořili ?

 a) Rétorománština

 b) Protogermánština

 c) Slovenština

 

V době stěhování napadli jaké státy ?

 a) Španělsko, Germánie, Řím

 b) Gálie, Itálie, Španělsko

 c) Gálie, Itálie, Řím

 

Kde žil kmen Hermionů ?

 a) Žili u Rýna a blízko Vezery

 b) Žili v blízkosti Labe

 c) Nestálý, kočovný kmen

 

První historicky doložený panovník na našem území ? 

a) Marobud

b) Tor

c) Tacitus

 

Co je to Beowulf ? 

a) Staroanglický hrdinský epos

b) Vládce Hermionů

c) Zbraň, dlouhý ocelový bodec

 

Vysvětli pojem Magma Germania ? 

a) Smrt Germánům

b) Kmen ve střední Evropě

c) Velká Germánie

 

 Kdo byl Theodorich Veliký ? 

a) Obchodník

b) Katolický představený

c) Král Ostrogotů

 

Kdo byl Odoaker ? 

a) Germánský vojevůdce, neřímský panovník Itálie

b) Západořímský císař

c) Otrok